Over de Bronnenbank

Deze regionale bronnenbank is vrij toegankelijk en bestemd voor het onderwijs Gooi en Vechtstreek.
 
De bronnenbank bevat kaarten, foto’s, artikelen en filmpjes over de regio Gooi en Vechtstreek.  De bronnen zijn afkomstig van organisaties, archieven, instellingen en musea in de regio en zoveel mogelijk voorzien van een beschrijving op leerlingniveau.
 
Docenten en leerlingen kunnen gebruik maken van deze bronnenbank door:
·       Bronnen te zoeken en die gebruiken voor lessen, werkstukken en presentaties
·       Zelf bronnen te verzamelen door te fotograferen, filmen of zoeken in archieven.
NB: Gebruik je een bron? Vermeld altijd de bronvermelding!
 
Door middel van deelprojecten wordt de bronnenbank gevuld.
Veel bronnen sluiten aan bij onderzoeksopdrachten voor leerlingen in het voortgezet onderwijs op de digitale leeromgeving www.zappeninjebuurt.nl
 
Deelprojecten
Bronnen uit Naarden en Bussum
met dank aan: Rabobank Noord-Gooiland
 
Ecologische verbindingen op de Heuvelrug
Met dank aan: Goois Natuurreservaat