Geschiedenis en samenleving

Over het ontstaan en de groei van het Gooi en de Vechtstreek.

Subthema's:

Prehistorie

Over de jagers, verzamelaars, boeren, klokbekers, grafheuvels, archeologische vondsten.

Agrarische geschiedenis

Over de boerendorpen, erfgooiers, brinken en meenten, veendorpen en legakkers.

Steden en buitenplaatsen

Ontstaan en groei van de steden, stadsrecht, stadsmuren, kerken, kloosters, gasthuizen. Kastelen en landgoederen.

Industrialisatie

Weverijen, arbeidsomstandigheden, visserij en wasserijen, waterpomp, watertorens en riolering.

Oorlog en militaire geschiedenis

Vestingsteden en forten, Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam, de Tweede Wereldoorlog, oorlogsmonumenten.