Economie en maatschappij

Over wonen en werken in de regio.

Subthema's:

Werken

Ondernemerschap, werkgelegenheid, soorten bedrijven.

Wonen

Buurten en wijken, wonen in de regio.

Toerisme en recreatie

Voorzieningen voor toeristen en recreanten, uitgaan, sport.

Milieu en duurzaamheid

Duurzame energie, lucht, water, bodem, afval, vervuiling.