In deze bronnenbank vind je bronnen over je eigen woonplaats of de regio Gooi en Vechtstreek. Je kunt de bronnen bekijken, printen of opslaan. Handig om te gebruiken voor je opdracht of werkstuk!

Natuur, stad en landschap

Over planten en dieren, natuurbeheer, inrichting van het landschap, inrichting van steden en dorpen, infrastructuur.

Subthema's:Natuur en landschap, Water, Ruimtelijke inrichting

Geschiedenis en samenleving

Over het ontstaan en de groei van het Gooi en de Vechtstreek.

Subthema's:Prehistorie, Agrarische geschiedenis, Steden en buitenplaatsen, Industrialisatie, Oorlog en militaire geschiedenis

Kunst, erfgoed en media

Over de opkomst van radio en televisie, omroepgebouwen, kunstwerken en monumenten in je omgeving.

Subthema's:De omroep, Kunst in de regio, Monumenten en architectuur, Cultuur en wetenschap

Economie en maatschappij

Over wonen en werken in de regio.

Subthema's:Werken, Wonen, Toerisme en recreatie, Milieu en duurzaamheid